HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
"Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt thành phố Đà Nẵng, lần thứ IV - năm 2022"

Logo 2022.png